Publicerad den

Vad är skillnaden mellan Z tvinnat och S tvinnat garn?!

Jag får ofta frågan vad skillnaden är mellan s och z tvinnat garn, för att förstå måste man först skilja mellan spinning och tvinning. Spinning är processen att framställa garn av fiber. 
Tvinning är i textilsammanhang när minst 2 trådar förs samman och snos ihop.

Man tvinnar i motsatt riktning mot vad man spunnit, tvinnar du åt samma håll tvinnas garnet upp. 

Ett z-tvinnat garn är spunnet S och vice versa. 
Z-tvinnat högersnodd.
S-tvinnat vänstersnodd.

Spinnmaskiner är i Sverige som standard inställda på att spinna garnet i Z och sedan tvinna det i S.

Man tvinnar alltid garn åt motsatt håll från hur det är spunnet, det gör att spinningen låser sig.

Vad menas med S och Z?
Jo om man tittar riktigt noga på garnet så ser man på riktningen hur fibrerna/trådarna är vridna. 
Om riktningen lutar åt höger liknar linjen lutningen i bokstaven Z. Lutar det åt vänster liknar det linjen inne i bokstaven S.