Publicerad den

Hur man ökar/minskar när mönstret säger “öka/minska jämnt fördelat”?


Öka jämnt fördelat :
Mönstret säger att du ska öka ett antal m jämnt fördelat. 

Exempel 1: Du har 100 m och du ska öka 16 m jämnt fördelat. Använd en miniräknare och skriv in 100 delat med 16 och du kommer få 6.25.
Numret du får ska rundas ner till helt eller halvt nummer.
I detta exempel rundar vi ner till 6. Så du ska öka efter var 6:e maska så här: Sticka 6 m, öka 1:a gång, sticka 6 m, gör 2:a ökning, sticka 6 m, gör 3:e ökning, sticka 6 m, gör 4:e ökning, och fortsätt så här. Efter den 16:e ökningen så är det 4 m kvar på varvet att sticka.

Exempel 2: Du har 140 m och du ska öka 21 m jämnt fördelat.
Använd en miniräknare och skriv in 140 delat med 21 och du kommer få 6.66.
Numret du får ska rundas ner till helt eller halvt nummer.
I detta exempel rundar vi ner till 6.5. Så du ska öka efter växelvis var 6:e och 7:e maska så här: Sticka 6 m, öka 1:a gång, sticka 7 m, öka 2:a gång, sticka 6 m, öka 3:e gång, sticka 7 m, öka 4:e gång, och fortsätt så här. Efter den 21:a ökningen är det 4 m kvar på varvet att sticka.

Exempel 3: Du har 48 m och du ska öka 12 m jämnt fördelat. 
Använd en miniräknare och skriv in 48 delat med 12 och du kommer få 4.
Om du får ett jämnt nummer och du stickar runt på rundsticka, då är det enkelt. Då kan du bara öka med det antalet m mellan varje ökning.
Men om du stickar fram och tillbaka och ska öka var 4:e maska som i detta exempel, då blir sista ökningen efter sista maskan på varvet, vilket man inte ska göra. För att undvika detta så stickas några färre m i starten på varvet före första ökningen så här: 
Sticka 2 m, öka 1:a gång, sticka 4 m, öka 2:a gång, sticka 4 m, öka 3:e gång, sticka 4 m, öka 4:e gång, och fortsätt så här. Efter den 12:e ökningen är det 2 m kvar på varvet att sticka.

Minska jämnt fördelat: Mönstret säger att det ska minskas ett antal m jämnt fördelat. 

Exempel 1: Du har 100 m och du ska minska 16 m jämnt fördelat. Använd en miniräknare och skriv in 100 delat med 16 och du kommer få 6.25.
Om numret är mindre än .5 då rundas alltid neråt, så i detta exempel rundar vi ner till 6.
För att minska i var 6:e maska, så betyder det att du stickar ihop var 5:e och 6:e maska så här: Sticka 4 m, 2 rm tills (5:e och 6:e maskorna), sticka 4 m, 2 rm tills, sticka 4 m, 2 rm tills, och fortsätt så här. Efter den 16:e gång det stickats 2 rm tills så är det 4 m kvar på varvet att sticka.

Exempel 2: Du har 140 m och du ska minska 30 m jämnt fördelat.
Använd en miniräknare och skriv in 140 delat med 30 och du kommer få 4.66.
När numret är mer än .5 måste man minska varannan gång med det högre respektive lägre numret. I detta exempel betyder det att vi växelvis minskar i var 4:e och 5:e m så här:
Sticka 2 m, 2 rm tills (3:e och 4:e maskorna), sticka 3 m, 2 rm tills (4:e och 5:e maskorna), sticka 2 m, 2 rm tills, sticka 3 m, 2 rm tills, och fortsätt så här. Efter den 30:e gång det stickats 2 rm tills så är det 5 m kvar på varvet att sticka.

Exempel 3: Du har 48 m och du ska minska 12 m jämnt fördelat.
Använd en miniräknare och skriv in 48 delat med 12 och du kommer få 4. 
I detta exempel betyder det att vi minskar i var 4:e maska så här:
Sticka 2 m, 2 rm tills (3:e och 4:e m), sticka 2 m, 2 rm tills, sticka 2 m, 2 rm tills, och fortsätt så här. Efter den 12:e gång det stickats 2 rm tills så är det inga m kvar på varvet att sticka.