Publicerad den

Hur man ökar/minskar när mönstret säger ”öka/minska jämnt fördelat”?


Öka jämnt fördelat :
Mönstret säger att du ska öka ett antal m jämnt fördelat. 

Exempel 1: Du har 100 m och du ska öka 16 m jämnt fördelat. Använd en miniräknare och skriv in 100 delat med 16 och du kommer få 6.25.
Numret du får ska rundas ner till helt eller halvt nummer.
I detta exempel rundar vi ner till 6. Så du ska öka efter var 6:e maska så här: Sticka 6 m, öka 1:a gång, sticka 6 m, gör 2:a ökning, sticka 6 m, gör 3:e ökning, sticka 6 m, gör 4:e ökning, och fortsätt så här. Efter den 16:e ökningen så är det 4 m kvar på varvet att sticka.

Exempel 2: Du har 140 m och du ska öka 21 m jämnt fördelat.
Använd en miniräknare och skriv in 140 delat med 21 och du kommer få 6.66.
Numret du får ska rundas ner till helt eller halvt nummer.
I detta exempel rundar vi ner till 6.5. Så du ska öka efter växelvis var 6:e och 7:e maska så här: Sticka 6 m, öka 1:a gång, sticka 7 m, öka 2:a gång, sticka 6 m, öka 3:e gång, sticka 7 m, öka 4:e gång, och fortsätt så här. Efter den 21:a ökningen är det 4 m kvar på varvet att sticka.

Exempel 3: Du har 48 m och du ska öka 12 m jämnt fördelat. 
Använd en miniräknare och skriv in 48 delat med 12 och du kommer få 4.
Om du får ett jämnt nummer och du stickar runt på rundsticka, då är det enkelt. Då kan du bara öka med det antalet m mellan varje ökning.
Men om du stickar fram och tillbaka och ska öka var 4:e maska som i detta exempel, då blir sista ökningen efter sista maskan på varvet, vilket man inte ska göra. För att undvika detta så stickas några färre m i starten på varvet före första ökningen så här: 
Sticka 2 m, öka 1:a gång, sticka 4 m, öka 2:a gång, sticka 4 m, öka 3:e gång, sticka 4 m, öka 4:e gång, och fortsätt så här. Efter den 12:e ökningen är det 2 m kvar på varvet att sticka.

Minska jämnt fördelat: Mönstret säger att det ska minskas ett antal m jämnt fördelat. 

Exempel 1: Du har 100 m och du ska minska 16 m jämnt fördelat. Använd en miniräknare och skriv in 100 delat med 16 och du kommer få 6.25.
Om numret är mindre än .5 då rundas alltid neråt, så i detta exempel rundar vi ner till 6.
För att minska i var 6:e maska, så betyder det att du stickar ihop var 5:e och 6:e maska så här: Sticka 4 m, 2 rm tills (5:e och 6:e maskorna), sticka 4 m, 2 rm tills, sticka 4 m, 2 rm tills, och fortsätt så här. Efter den 16:e gång det stickats 2 rm tills så är det 4 m kvar på varvet att sticka.

Exempel 2: Du har 140 m och du ska minska 30 m jämnt fördelat.
Använd en miniräknare och skriv in 140 delat med 30 och du kommer få 4.66.
När numret är mer än .5 måste man minska varannan gång med det högre respektive lägre numret. I detta exempel betyder det att vi växelvis minskar i var 4:e och 5:e m så här:
Sticka 2 m, 2 rm tills (3:e och 4:e maskorna), sticka 3 m, 2 rm tills (4:e och 5:e maskorna), sticka 2 m, 2 rm tills, sticka 3 m, 2 rm tills, och fortsätt så här. Efter den 30:e gång det stickats 2 rm tills så är det 5 m kvar på varvet att sticka.

Exempel 3: Du har 48 m och du ska minska 12 m jämnt fördelat.
Använd en miniräknare och skriv in 48 delat med 12 och du kommer få 4. 
I detta exempel betyder det att vi minskar i var 4:e maska så här:
Sticka 2 m, 2 rm tills (3:e och 4:e m), sticka 2 m, 2 rm tills, sticka 2 m, 2 rm tills, och fortsätt så här. Efter den 12:e gång det stickats 2 rm tills så är det inga m kvar på varvet att sticka.

Publicerad den

Blocka ditt arbete

Varför du ska blocka det du stickat? Det finns flera anledningar:

· Minska rynkor och ojämnheter

· Släta till kanter för att underlätta vid montering

· Bli av med små variationer i längd eller bredd mellan två bitar som ska matcha

· Öppna upp stycket, så som spets, för att visa upp mönster.

· Få en slätare yta på din stickning och gör maskorna jämnare

· Justera formen på det färdiga plagget eller omforma det efter tvätt.

Det finns många sätt att blocka stickning beroende på det objekt du blockar och vilket garn du använt. De vanligaste sätten är genom att spraya med vatten, ånga och väta.

Blötlägg ditt stickade plagg. Ha inte för bråttom utan se till att det blir ordentligt genomblöt – det tar ca 30 min, ofta ännu längre beroende på vilken typ av garn du använt. Under tiden förbereder du underlaget som plagget ska blockas på.

Du behöver en stor plan yta som är ren, t.ex. strykbrädan. Sträck försiktigt ut det våta stickade plagget på strykbrädan för att få den bredd och längd som du önskar. Om du är nöjd med hur det ser ut, lämna plagget att torka helt.

Det finns lekmattor, pusselmattor som passar vid blockning av större arbeten, exempelvis sjalar.

 Du kan dock behöva fästa plagget för att verkligen visa mönstret och få rätt storlek. Detta gäller särskilt i spetsstickning. Använda rostfria knappnålar och fäst det fuktiga plagget längs kanterna. Använd så många nålar som behövs för att hålla kanterna raka och jämna. Låt plagget torka helt innan du tar bort nålarna. Du har nu blockat ditt plagg!

Nedan bild på blockad resp ej blockad vante. Vanten heter Spira. Mönstret hittar du här.

Publicerad den

Vad är skillnaden mellan Z tvinnat och S tvinnat garn?!

Jag får ofta frågan vad skillnaden är mellan s och z tvinnat garn, för att förstå måste man först skilja mellan spinning och tvinning. Spinning är processen att framställa garn av fiber. 
Tvinning är i textilsammanhang när minst 2 trådar förs samman och snos ihop.

Man tvinnar i motsatt riktning mot vad man spunnit, tvinnar du åt samma håll tvinnas garnet upp. 

Ett z-tvinnat garn är spunnet S och vice versa. 
Z-tvinnat högersnodd.
S-tvinnat vänstersnodd.

Spinnmaskiner är i Sverige som standard inställda på att spinna garnet i Z och sedan tvinna det i S.

Man tvinnar alltid garn åt motsatt håll från hur det är spunnet, det gör att spinningen låser sig.

Vad menas med S och Z?
Jo om man tittar riktigt noga på garnet så ser man på riktningen hur fibrerna/trådarna är vridna. 
Om riktningen lutar åt höger liknar linjen lutningen i bokstaven Z. Lutar det åt vänster liknar det linjen inne i bokstaven S.